Z univerzity mě nevyhodili, ani mě nepřemohla trudomyslnost, a proto jsem se s nadšením mohl vrhnout do třetího semestru. Jak dopadl semestr, který už dle slov vyučujících měl být již klidnější?

Zapsal jsem si následující předměty:

Automaty a gramatiky (zapsán automaticky, povinný předmět)
Databázové systémy (taktéž)
Základy diskrétní matematiky (také povinný předmět)
Efektivní algoritmy (povinný předmět oboru Softwarové inženýrství)
Objektové modelování (totéž, co u efektivních algoritmů)
Tělesná výchova 3 (abych fyzicky nezakrněl)

Zapsal jsem si i Efektivní programování 1 a hnedle o velkých prázdninách mě stihla fakulta rozzuřit, když mi poslala e-mail, že předmět má vyčerpanou kapacitu a na mě nezbylo místo. Tímto jsem přišel o 4 kredity a místo 31 si tak ze semestru odnesl jen 27.

Předměty opět postupně rozepíši:

BI-AAG (Automaty a gramatiky):

Tu největší legraci hned na začátek. Nechaje se ukolébat tvrzením cvičího, že „tohle je ten nejlehčí předmět,“ brzy jsem poznal, že je cvičící buď šprýmař, nebo génius. Cožpak o to, v semestru to jde – píší se tři testy, které nejsou náročné proto, že by látka byla obtížná, ale proto, že je lehké se překouknout o jeden řádek, a dále vychází dva úkoly na oblíbeném ProgTestu. První z nich je na minimalizaci a determinizaci automatu (na což na Internetu existuje webový applet, ale osobně doporučuji ručně procvičit, týden nebo dva nato se z toho píše test), druhý je pak na napsání jazykového interpretu v pseudojazyce LeX. Doporučuji zopáknout regulární výrazy. Ze semestru jsem získal takřka maximum bodů – ztratil jsem jen na pumping lemmě, což je vcelku těžko uchopitelné téma. V pumping lemmě mi také rozhodně nepomohly slajdy na Eduxu, které o tématu všehovšudy tvrdí, že „Příklad na tabuli.“ Obecně materiály k tomuto předmětu jsou bídnější než bídné. Dal bych sem pro zasmátí screenshot, ale jakožto studenti FITu máte ke slajdům sami přístup a já netuším, zdali vůbec můžeme slajdy vynášet na veřejnost.

Výborná pak byla zkouška rozdělená na tři části (kde neúspěch v jakékoliv z nich znamená další termín a navrát do části první). První je rozstřel, klasický bingo test, z něhož musíte získat alespoň 7 bodů z 10. Pokud látce rozumíte (tj. pokud jste se jen mechanicky nenabiflovali), musíte nutně získat alespoň 9. :-) Druhá část je praktická, dostanete sérii příkladů a píšete a píšete a píšete, až se upíšete. Na oba testy je dohromady hodina a půl a je jen na vás, jak si čas rozvrhnete. Věřte mi ale, že tak půlhodinka navíc by určitě neuškodila (za hoďku a půl se to moc stihnout nedá, pokud se občas nad něčím potřebujete zamyslet). Vtipné také je, že cvičící opravují rozstřely ještě za běhu testu, takže se vám může snadno stát, že už jste v půlce testu druhého, když najednou slyšíte: „Novák 5 bodů!“ Zbývá vám pak jen sbalit si tužky a jít na panáka.

Pokud se testy propíšete, stále nemáte vyhráno. Čeká vás část ústní, na níž je hodnocení řešeno více než zajímavě. Zkoušející vám za božský výkon může přidat až pět bodů, za pouze dobrý výkon strhnout až pět a za výkon nedobrý až zalostný poslat domů bez podpisu v indexu (což se při prvním pokusu, kdy jsem čekal v nevytopené a vzhledem ke konstrukci nechtěně větrané chodbě do osmi do večera, stalo mně). Otázky, které na ústní zkoušce padají, nejsou nikde oficiálně zveřejněny. Jakýsi seznam je na Fit-wiki, nicméně traduje se, že o něm zkoušející vědí a když už nevědí, na co se ptát, záměrně pokládají otázky nové, nebo takové, u nichž je odpověď napsána nepřesně, či dokonce špatně. Nejhorší je ale stejně to čekání na chodbě, to bych popsal nejvýstižněji asi takto.

V tomto semestru (a předmětu) se také stala jedna velice smutná událost – během zkouškového zemřel cvičící a doktorand Ing. Jakub Jaroš na náhlou zástavu srdce v nedožitých 28 letech. Čest jeho památce.

BI-DBS (Databázové systémy):

V tomto předmětu se naučíte navrhovat databáze. Na přednášky jsem nechodil, protože jsem na nich pravidelně usínal a beztak vše, co bylo potřeba, si člověk procvičil na semestrálce. Ta je taková, že si vymyslíte téma (já měl databázi her), následně v Data Modeleru od společnosti Oracle navrhnete model (který musíte na cvičení obhájit) a poté podle zadaných kritérií vymýšlíte dotazy v relační algebře a SQL. Nejtěžší částí je dotazy vůbec vymyslet, navrhnout efektivní model ale také není prča, já sám jsem musel třikrát začít nanovo. Co se týče zkoušky, ta se skládá jen z písemného testu a silně doporučuji jít na předtermín. Za nás byl předtermín až směšně jednoduchý (na úrovni zápočtového testu), zatímco regulérní termíny byly o poznání těžší. Za to ale také možná může fakt, že se v tomto zkouškovém a zrovna v tomto předmětu vyvalila aféra s opisováním na zkouškách, což mnoho zkoušejících skutečně hodně rozezlilo.

BI-ZDM (Základy diskrétní matematiky):

Snad první matematika, která mě na FITu bavila, za což také může vynikající cvičící, doktor Klouda. Na začátku semestru se naučíte určovat asymptotické složitosti algoritmů, pak si procvičíte kombinatoriku a následně vše snažení završíte master theoremem a rekurentními rovnicemi. Zde není příliš o čem psát, ZDM je vcelku standardním předmětem, který, pokud se na to fakt nevyflajznete, s největší pravděpodobností uděláte. Přeci jen už máte něco za sebou.

BI-EFA (Efektivní algoritmy):

Efektivní algoritmy jsou vcelku příjemným předmětem. Je to jeden z povinných předmětů oboru Softwarové inženýrství (a tuším, že i Teoretické informatiky) a pokud vás baví programování a snažíte se nepsat algoritmy jako čuňata (tj. neřešit exponenciálně to, co lze jednoduše řešit lineárně atp.), budou vás bavit i efektivní algoritmy. Rozhodně se ale nejedná o jednoduchý předmět, k čemuž přispívá i přítomnost božského ProgTestu a neodladěných zadání celkem dvou úloh. V průběhu semestru se píše několik testů, na které se budete muset připravovat, a vše je pak završeno dvoufázovou zkouškou. Ve fázi první se píše teoretický a lehce praktický test, za který musíte získat určitý počet bodů. Po něm máte možnost zůstat ještě na nepovinný větší test, který je čistě praktický – píšete jen pseudokódy na papír.

BI-OMO (Objektové modelování):

Tento předmět snad ani nemůže být myšlen vážně. Místo objektového modelování se celý semestr učíte programovat ve Smalltalku, cvičící nám navíc prozradil dle něj zábavný fakt, že je pár lekcí před námi, načež tři čtvrtě hodiny mluvil o pivu (jakou má mít teplotu, z čeho se má vyrábět, co znamenají stupně atd.). Ve Smalltalku se také píše semestrálka, která je stejně zbytečná jako zbytek předmětu. Pokud si myslíte, že přednášky budou lepší, pak vás musím utvrdit o opaku. Druhou půlku semestru se probírá jakési OntoUML, které jsem snad nikdy v praxi neviděl. Slajdy jsou také výtečné – převzaté od jakéhosi pána ze zahraniční univerzity. Nepovedlo se mi zjistit, jaké je onen pán vlastně národností, neboť jeho slajdy jsou napsané částečně anglicky, částečně španělsky a částečně italsky. Jo, a jedno PDFko má přes 300 slajdů, celkem jich je snad 5. Zde nechápu ještě více než u Automatů a gramatik, jak jsem si mohl odnést 80 bodů (B), protože absolutně netuším, co se v OMO vlastně fakticky probralo. Pro Softwarové inženýry je to žel bohu povinný předmět.

BI-TV3 (Tělesná výchova 3):

Fakt mám popisovat tělák? :-) Zapsal jsem si kondiční posilování a probíhalo to přesně tak, jak si zřejmě představujete. Sice ze mě není Rambo, ale aspoň mě nebolela záda (což se nyní o 4. semestru, kde tělák nemám, říci nedá).

Celkově byl třetí semestr vážně jednodušší nežli semestry předchozí. Největší podíl na tom podle mě nese absence týdenních progtestových úloh. Snažte se nepodcenit ty Automaty a gramatiky, na nich vyletíte, ani nevíte jak. Nyní jsem v semestru čtvrtém, po skončení můžete opět čekat další článek. :-)