Čtvrtý semestr už byl řádně oborový, a tedy už vcelku zajímavější, ale i náročnější. Softwaroví inženýři se na FITu moc flákat nemohou. :-)

Jaké předměty jsem měl? Byly to následující:

Angličtina (nepovinný kurz, pokud jej absolvujete, můžete na zkoušku z angličtiny – viz níže – bez jinak nutného hromadného zápočtu)
Zkouška z angličtiny (povinná pro všechny obory do konce Bc. studia, v KOSu se vám na čtvrtý semestr zapíše automaticky)
Grafové algoritmy a základy teorie složitosti (povinné pro obory TI a SI, možná i pro některé další)
Programování v jazyku Javascript
Počítačové sítě (povinné pro všechny obory)
Pravděpodobnost a statistika (povinné pro všechny obory)
Softwarové inženýrství 1 (woo, první pořádný oborový předmět)
Softwarový týmový projekt 1 (woo, a druhý!)

BI-A2L (Angličtina):

Pokud umíte anglicky, bude pro vás kurz pohodovou procházkou a 2 kredity zdarma. Hoďku a půl týdně probíhá cviko kdesi na FELu v Dejvicích, kde se probírá převážně gramatika. Domácí úkoly jsou o tom přečíst si článek a vypracovat k němu pár úložek. Dohromady to může zabrat patnáct minut. V průběhu semestru se píší dva testy. Aby vás pustili k povinné zkoušce z angličtiny, musíte mít z obou alespoň 70%. Pokud budete mít z obou alespoň 80%, u zkoušky vám odpustí písemnou část (a čeká vás tak jen ústní), pokud dostanete z obou alespoň 90%, můžete jít na předtermín.

BI-ANG (Zkouška z angličtiny):

Na písemné části jsem nebyl a na předtermínu jsme byli celkem dva. Zkoušející před nás rozložila asi 7 papírů s články a my si měli vybrat jeden podle chuti. Pak jsme dostali patnáct minut na pročtení a přípravu odpovědí na otázky pod článkem a pak jsme si pokecali. Opět – pokud umíte anglicky, je tohle pohodové A za 2 kredity.

BI-GRA (Grafové algoritmy a základy teorie složitosti):

Vcelku obtížný předmět, který velkou měrou navazuje na EFA a ZDM (viz třetí semestr, kde oba předměty popisuji). Pod pojmem grafy si ale nesmíte představit například koláčové grafy ukazující volební preference. :-) Grafem se v IT myslí určitá množina obsahující množinu hran, uzlů a incidencí, tj. spojení hran s uzly. Grafem je tedy například mapa linek pražské MHD. Jednotlivé zastávky jsou uzly, trasy jsou hranami a incidence říká, které trasy spojují které zastávky.

A právě v předmětu BI-GRA se naučíte v grafech hledat nejkratší cesty a tak podobně. V průběhu semestru se stejně jako v BI-ZDM píše midterm, ze kterého musíte mít aspoň polovinu bodů. Zkouška taky není nejjednodušší. Musíte se propsat první částí, ve které jen píšete výsledky, nebo zaškrtáváte odpovědi. Pak můžete jít na nepovinnou druhou část, na které můžete mít jakékoliv pomůcky mimo internetu, v níž typicky musíte vymyslet nějaký algoritmus. Pakliže se pro druhou část rozhodnete, musíte z ní získat alespoň 8 bodů z 20. A pak ještě můžete na další nepovinnou část, a to ústní. Absolvoval jsem všechny tři části a tak tak jsem získal C. Což byla kupodivu tento semestr moje nejhorší známka.

BI-PJS (Programování v jazyku Javascript):

Tento předmět obsahuje pouze 2 a půl hodiny dlouhá cvičení. Zde není moc o čem se rozepisovat. Hodnocení probíhá formou jednoho testu za 100 bodů na konci semestru, ve kterém navíc můžete mít pomůcky dle libosti včetně internetu. Učil jsem se asi dva dny předem a dostal jsem za A, takže asi tak. Dobré na nahánění kreditů.

BI-PSI (Počítačové sítě):

Doufám, že za vás, pokud jste z mladších ročníků, bude předmět řešen lépe. Za nás byla jednou týdně přednáška a jednou za dva týdny proseminář a cviko, kde se rozhodně nestihlo nic probrat tak, jak by asi mělo. Přednášky jsou nudné a vhodné akorát k dohánění spánkového deficitu. Prosemináře jsou asi jediné dobré tady, škoda, že se tam píšou dva testy v průběhu semestru. :-) Oba jsou ale jednoduché a alespoň za nás byly úplně stejné jako rok před námi. Cvičení by měly probíhat každý týden, ale bohužel. Tam se máte naučit konfiguraci Linuxu a CISCO routeru, ale v praxi to vypadá tak, že dostanete návod a ve stylu „I have no idea what I’m doing“ bušíte něco do terminálu.

Kapitola sama pro sebe je Baryk. Pokud jste si mysleli, že snad PA1, PA2 a OSY (viz první a druhý semestr) stačily, co se týče programování, máte jiný názor než fakulta. První programovací úlohou je jakási jednoduchá umělá inteligence ovládaná přes protokol TCP, druhou úlohou je stahování fotky přes UDP. Nevím, kolik vám teď tyto pojmy řeknou, tak jen předem upozorním, že obě jsou povinné a zejména tu UDP nepodceňte.

Zkouška je pak už v pohodě. Sestává z jednoho písemného testu, který má pět částí. V první odpovídáte pravda/nepravda na různé věci týkající se číslování sítí, v druhé pak krátce popisujete různé pojmy, ve třetí odpovídáte ano/ne na různá tvrzení (pokud odpovíte ne, musíte odpověď navíc zdůvodnit), ve čtvrté je pak složitější pojem na podrobnější rozepsání. Poslední, pátá, část je bonusová a započítává se jen pokud splníte podmínky pro cokoliv jiného než F. V podstatě je stejná jako část čtvrtá – dostanete pojem a máte napsat, co o něm víte.

Pokud nejste spokojeni se známkou, můžete se ještě nechat ústně dozkoušet. Já měl 82 bodů a ústní zkoušku jsem tedy nevyužil.

BI-PST (Pravděpodobnost a statistika):

Pokud se těšíte, jak budete určovat pravděpodobnost, že z pytle vytáhnete čtyři žluté kuličky, budete mít radost jen do cca druhého cvika. :-) PST je totiž jen dobře zakamuflovaná matematika. Doporučuji zopakovat si integrály, protože tady se integruje snad po celý semestr. V průběhu semestru se píše 8 (!) testů, které jsou ale naštěstí jen na pět minut a obvykle obsahují jednu otázku. Také se odevzdávají dva domácí úkoly, které ale seženete vypracované na Fit-wiki a jejich přepsání se tak stává podobné jako úlohy na cvikách na BI-PSI.

Na cvikách jsem absolutně netušil, co se právě probírá, a často jsem si tak jen přišel napsat v úvodu test a pak jsem šel pryč.

Zkouška pak sestává z písemky a dobrovolné ústní části. Písemka je poměrně zabiják a nesmíte na ní mít ani kalkulačku. Moc nevím, jakými slovy to popsat, ale bylo by bláhové tvrdit, že vše, co je v testu, se v semestru probralo. Já měl po testu každopádně 79 bodů, tak jsem šel na ústní. Dostal jsem odvození nějakých vzorců a přestože jsem něco vymyslel, ani ten jeden bod (z pěti možných) jsem nedostal, a PST mě tak obdařilo druhým Céčkem.

BI-SI1 (Softwarové inženýrství 1):

Tohle je parádní předmět. Určitě doporučuji chodit na přednášky, protože je přednáší člověk z praxe a vážně to stojí za to, mnoho se na nich dozvíte. Krom toho slajdy stojí poměrně za starou bačkoru (jsou vedeny ve stylu „seznam pojmů a vygoogli si sám“), takže si docházkou de facto ušetříte čas ve zkouškovém.

SW inženýrství je úzce propojeno s týmovým projektem, takže pokud si tento předmět berete, určitě si k němu přiberte SP1. Nikdo moc nechápe, proč tyto předměty nejsou sloučeny –  v obou se pracuje na jednom týmovém projektu, který si vyberete, a body z SP1 se pak započítají do SI1. Pokud SP1 nemáte, prostě na projektu pracujete v rámci SI1 a ochudíte se tak o 4 kredity.

Zkouška je písemná s dobrovolnou ústní částí. Na písemce dostanete zadání zákazníka (informační systém ve stylu například letního tábora, nebo hotelu) a úkoly ve stylu „nakreslete diagram nasazení,“ „nakreslete diagram tříd“ atp. Já měl po testu 87 bodů, a rozhodl jsem se tedy zkusit štěstí na ústní. Tam jsem dostal právě ten diagram nasazení, který jsem dal dohromady, a pak předělat sekvenční diagram na diagram komunikace. To už jsem dohromady nedal, a tak jsem si nechal B.

SI-SP1 (Softwarový týmový projekt 1):

Na začátku semestru si na Eduxu prohlédnete zadání od jednotlivých učitelů a přihlásíte se na to, které se vám líbí. Typicky to jsou věci typu „vylepšení toho a toho systému,“ občas se tam najdou ale i zajímavější věci. Jeden z projektů byl například vytvoření informačního systému pro jakési oddělení Motolské nemocnice. Některé z projektů slibují dokonce i finanční odměnu. Já si nicméně našel tým dalších pěti lidí a společně jsme si vymysleli téma FPS hru ve stylu Counter-Strike, museli jsme si ale najít vlastního vedoucího a o povolení tématu žádat vedoucího katedry SI.

Počítačová hra moc s informačními systémy společného nemá, a to ani co se rozsahu týče (za semestr jsme dali dohromady přes 12 tisíc řádků kódu, ostatní týmy měly kolem 2 tisíc), navíc, jak jsme později zjistili, se SP1 zabývá bohužel spíše analýzou a kreslením diagramů nežli samotnou implementací. Prokristapána, my se málem ukreslili k smrti. Tento projekt táhneme dále do SP2, tak jsem vážně zvědav, jak dopadneme… :-)

To je asi ke čtvrtému semestru vše, co jsem měl na srdci. Doufám, že jste si z toho něco vzali a těším se, až budu popisovat semestr pátý. Hodně štěstí budoucím čtvrtosemestrákům! :-)